Menu

Hoe een bestelautoverzekering afsluiten?

 1. Hoe een bestelautoverzekering afsluiten?

Op het ogenblik dat er een auto wordt aangekocht waarmee men deel wenst te nemen aan het Nederlandse verkeer (en dat is eigenlijk altijd wel de bedoeling) moet er rekening worden gehouden met het afsluiten van een passende verzekering. Voor een bestelauto geldt bijvoorbeeld dat er een bestelautoverzekering dient te worden afgesloten bij een verzekeraar. Het betreft hier eigenlijk een type autoverzekering welke specifiek in het leven is geroepen voor het dekken van schade aan een bestelauto. Bent u ook benieuwd naar de mogelijkheden met betrekking tot het afsluiten van een bestelautoverzekering? Verdiep u dan absoluut even in de hieronder terug te vinden informatie!

 1. Waarom investeren bedrijven in een bestelauto?

In het bijzonder wanneer u nog maar net bent gestart met uw eigen professionele activiteit is de kans bijzonder groot dat het voor u nog niet helemaal duidelijk is waarom een bestelauto kopen voor uw bedrijf interessant kan zijn. Wel, in de praktijk is het zo dat deze keuze verschillende voordelen met zich mee kan brengen. Het gaat hierbij om de volgende: 

 1. Een bestelauto beschikt over een grote opbergruimte achteraan; 
 2. Bestelauto’s hebben doorgaans een handige laadbrug; 
 3. Een bestelauto hoeft helemaal niet duur te zijn in aankoop; 
 4. Het is mogelijk om een bestelauto te laten personaliseren met het bedrijfslogo; 

Investeren in een bestelauto voor uw bedrijf kan er ook voor zorgen dat u bijvoorbeeld kunt rekenen op lagere belastingen voor uw voertuig. Op het ogenblik dat u deze in het verkeer brengt is het namelijk zo dat er daarvoor een bepaalde verkeersbelasting dient te worden betaald. Door het inschrijven van een bestelauto welke aan de geldende voorwaarden voldoet zult u echter kunnen vaststellen dat deze belastingen gevoelig lager uitvallen. 

 1. Is de bestelautoverzekering afsluiten verplicht?

Het afsluiten van een bestelautoverzekering is inderdaad bij wet verplicht voor iedereen die ervoor wil kiezen om een bestelauto in het verkeer te brengen in Nederland. Wat deze verplichting betreft geldt er eigenlijk geen verschil met bijvoorbeeld de gewone autoverzekering. Dit betekent concreet dat de verplichting uitsluitend geldt voor de zogenaamde WA-verzekering. Bij dit type van verzekering is het zo dat er enkel en alleen schade wordt gedekt die wordt veroorzaakt ten opzichte van derde partijen. Met andere woorden, raakt u betrokken in een ongeval en bent u in fout? Dan zult u kunnen vaststellen dat de schade aan de tegenpartij door uw WA-verzekering zal worden gedekt. Ook omgekeerd is dat uiteraard het geval. 

De verplichting voor het afsluiten van een bestelautoverzekering mag in eerste instantie misschien een doorn in het oog zijn omwille van het relatief hoge kostenplaatje, daar staat tegenover dat er ook een bepaalde vorm van (extra) zekerheid mee wordt gerealiseerd. Vroeger was het zo dat elke bestuurder in het Nederlandse verkeer eigenlijk een niet onaanzienlijk financieel risico liep, maar dat is tegenwoordig wel even anders. Het invoeren van de verplichte autoverzekering heeft daar ongetwijfeld deels voor gezorgd. 

 1. Wat heeft u nodig voor een bestelautoverzekering afsluiten?

Op het ogenblik dat u een bestelautoverzekering wenst te gaan aanvragen zult u uiteraard over bepaalde gegevens moeten beschikken. Ook dit is voor veel mensen niet duidelijk. Wat heeft u nu namelijk precies nodig om een verzekering te kunnen afsluiten voor uw bestelauto? Het gaat hierbij in het bijzonder om de volgende gegevens: 

 1. De technische specificaties van de bestelauto in kwestie; 
 2. Welk soort bestelautoverzekering u wenst af te sluiten; 
 3. Een attest van het schadeverleden van de bestuurder;

De premie welke in rekening wordt gebracht voor de bestelautoverzekering wordt in de basis bepaald door middel van de technische gegevens van het voertuig. In het bijzonder wordt er hierbij gekeken naar het vermogen waar de motor over beschikt. Des te groter dat vermogen, des te groter ook de kans is op aanzienlijke, materiële schade bij een aanrijding. Dit resulteert dan ook logischerwijs altijd in een hoger uitvallende verzekeringspremie. De specificaties van uw bestelauto beperken is dus altijd een goed idee wanneer het voor u van belang is om te kunnen rekenen op een zo beperkt mogelijke verzekeringspremie. 

 1. Welk soort bestelautoverzekering gaat u afsluiten? 

Wanneer u een bestelautoverzekering wenst te gaan afsluiten zult u natuurlijk vooral een keuze moeten maken uit de verschillende mogelijkheden die op de markt voorhanden zijn. We maken wat dit betreft een onderscheid tussen drie verschillende opties, namelijk: 

 1. De WA-verzekering voor schade aan derden; 
 2. De beperkt casco verzekering voor bestelauto’s; 
 3. De allrisk bestelautoverzekering; 

Van de bovenstaande drie bestelautoverzekeringen is het zo dat enkel en alleen de WA-verzekering bij wet is verplicht. De andere verzekeringen mag u dus met ander woorden afsluiten, maar daarvoor geldt geen verplichting. Dit betekent overigens in de praktijk niet dat enkel en alleen de WA-bestelautoverzekering een interessante keuze is, integendeel. Ook de andere verzekeringen zijn in de praktijk zeker het overwegen waard. 

Bovenstaande geldt niet in het minst voor situaties waarin de WA-verzekering voor bestelauto’s niet voldoende dekkingen biedt. Alleen schade ten opzichte van derde partijen zal op deze manier namelijk worden gedekt. Wilt u ook graag bepaalde schadegevallen aan uw eigen bestelauto dekken? Dan zult u kunnen vaststellen dat een meer uitgebreide bestelautoverzekering afsluiten voor u wellicht de meest interessante keuze zal zijn. Let wel, de allrisk bestelautoverzekering afsluiten gaat altijd gepaard met een vrij stevig prijskaartje. Bedenk bij uzelf daarom altijd of deze hogere verzekeringspremie gerechtvaardigd wordt, bijvoorbeeld door het risico dat u loopt met uw bestelauto.

 1. Waarom is het attest met uw schadeverleden zo belangrijk?

Finaal stellen veel mensen die een bestelautoverzekering willen afsluiten zich ook nog de vraag waarom hun schadeverleden nu precies zo belangrijk is. Het antwoord op deze vraag is eigenlijk niet zo lastig te achterhalen, integendeel. Bent u in het verleden betrokken geraakt bij een schadegeval waarbij er sprake was van verwijtbare schade? Is dit bovendien niet één, maar wel meerdere keren het geval geweest? In dat geval zult u kunnen vaststellen dat u voor de verzekeraar een (iets) groter risico vormt. Dit risico zal zich steeds vertalen in een aanzienlijk hoger uitvallende verzekeringspremie. Zorgen voor een zo net mogelijk schadeverleden is in de praktijk dan ook altijd bijzonder belangrijk te noemen.